Bảo hiểm vận tải

Giám sát chặt chẽ về chi phí vận chuyển là rất quan trọng , tuy nhiên , người ta không được quên tầm quan trọng của bảo hiểm thiệt hại và tai nạn dễ bị tổn thương khi hàng hóa di chuyển .

Bảo hiểm hàng hóa đóng một vai trò không thể thiếu của việc trao đổi hàng hóa toàn cầu . Cụ thể , thế giới bị thay đổi bởi sự kiện của ngày 11 tháng 9 , 2001. Các chính phủ và các doanh nghiệp đối xử ' bảo mật ' rất nghiêm trọng và được quan tâm để tăng chi tiêu an ninh ngày nay trong ánh sáng của bất kỳ động thái phòng ngừa .

TRAN ANH Logistics và Công ty TNHH TM . có thẩm quyền để tư vấn về bao gồm tất cả bảo hiểm hàng giúp khách hàng giữ gìn và bảo vệ tài sản của họ . Bảo hiểm này có thể dao động từ một phần cho tất cả các rủi ro bao gồm nên lô hàng của bạn bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình bình thường của quá cảnh .