UCP 600 - Incoterms 2010

 

INCOTERMS 2010

incoterms-2010


Marine Only Terms

FAS (Free Alongside Ship):

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are alongside the ship, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

FOB (Free on Board):

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

CFR (Cost & Freight) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

CIF (Cost, Insurance and Freight) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are on board the vessel, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

All Modes of Transportation

EXW (Ex Works)

 • The risk of loss or damage to the goods passes when the goods are recovered from the seller’s facility, and the buyer bears all costs from that moment onwards.

FCA (Free Carrier) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are delivered by the seller to the named place, and the buyer bears all costs from that moment onwards, however, the seller must take care of the export clearance if applicable.

CIP (Carriage & Insurance Paid) to a named carrier/place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods turned over to the named carrier, but the seller covers insurance costs for the buyer until freight is delivered to the name place.
 • The buyer bears all costs once the seller has delivered the goods to the named place.

CPT (Carriage Paid To) to a named carrier/place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes when the goods are turned over to the named carrier, but the buyer bears all costs after carrier has delivered goods to a named place.

DAP (Delivered at Place) to a named place

 • The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods are delivered at the named place, and the buyer bears all costs from the named place onwards.

DAT (Delivered at Terminal) to a named terminal

 • The risk of loss of or damage to the goods passes once the goods have been made available at said terminal.

DDP (Delivered Duty Paid)

 • The risk of loss or damage to the goods passes once the buyer has control of the product, and the seller bears all costs until goods delivered to the buyer.

2010

 
INCOTERMS 2000
HIỆP ĐỊNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI
QUY TẮC XUẤT XỨ

XÁC ĐỊNH HÀNG HOÁ ĐƯỢC ƯU ĐÃI

MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 
NGHỊ ĐỊNH số 40/NĐ - CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 
Nghị Định Số: 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN.
 

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 /11 / 2006

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 85/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

THÔNG TƯ  SỐ 59/TT-BTC ngày 14/6/2007 Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với  hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

 
Danh sách các nước thành viên của WTO

THỦ TỤC THANH TOÁN XNK