Thông tin nghiệp vụ

THÔNG TIN NGHIỆP VỤ

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Khái quát chung về vận tải đường biển
Phương thức thuê tầu chợ
Vận đơn đường biển (Ocean Bill of Lading - B/L)
Phương thức thuê tàu chuyến
Hợp đồng thuê tầu chuyến

GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Khái quát chung về giao nhận
Giao nhận hàng hoá XNK tại cảng biển
Các loại chứng từ có liên quan đến giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER
Tìm hiểu về container
Kỹ thuật đóng hàng vào container
Phương pháp gửi hàng bằng container
Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng container
Trách nhiệm của người chuyên chở container đối với hàng hóa
Cước phí trong chuyên chở hàng hóa bằng container

VẬN CHUYỂN VÀ  GIAO NHẬN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
Khái quát về vận tải hàng không
Tổ chức vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không
Vận đơn hàng không (Airwaybill-AWB)
Cước hàng không
Giao nhận hàng hoá XNK chuyên chở bằng dường hàng không

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
Khái quát về vận tải đa phương thức
Cơ sở vật chất kỹ thuật trong vận tải đa phương thức quốc tế
Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải đa phương thức quốc tế

BẢO HIỂM HÀNG HÓA CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
Những vấn đề cơ bản trong bảo hiểm
Rủi ro và  Tổn thất trong bảo hiểm hàng hải
Các điều kiện bảo hiểm hàng hóa chuyên chở bằng đường biển
- Ðiều kiện bảo hiểm A
- Ðiều kiện bảo hiểm B
- Ðiều kiện bảo hiểm C
- Các điều khoản chung cho các điều kiện bảo hiểm A - B - C

NGHIỆP VU KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
INCOTERM 2000
Các chứng từ thông dụng trong nghiệp vụ ngoại thương
Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa
Thủ tục hải quan tại Việt Nam
Những vấn đề liên quan đến L/C
Kiểm tra bộ chứng từ trước khi chấp nhận thanh toán

TÌM HIỂU VỀ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT