Thương mại

Nhằm xúc thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ tới nhiều khách hàng trên nhiều lĩnh vực hơn, Công ty TNHH Tiếp vận và Thương mại Trần Anh cung cấp dịch vụ ủy thác xuất/ nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng.

Đến với Trần Anh, quý khách hàng sẽ được tư vấn những thủ tục xuất- nhập khẩu nhanh chóng, hiệu quả với chi phí ủy thác cùng các chi phí vận chuyển tiết kiệm nhất.